PROJECT TERUGSPEELTHEATER "TALENTEN EN COMPETENTIES" VOOR

VLUCHTELINGEN/NIEUWKOMERS

IN SAMENWERKING MET SOCIAAL HUIS MECHELEN

 

Pakhik Mana vzw heeft in samenwerking met sociaal huis Mechelen een project opgezet voor vluchtelingen/nieuwkomers om hun eigen talenten en competenties te ontdekken via de methodieken van terugspeeltheater. Het project maakt deel uit van de bredere werking van Palhik Mana, waarin we via expressie en creativiteit werken aan empowerment en zelfredzaamheid van de verschillende deelnemers.

 

Embassy of

The United States

Brussels

Belgium

“ met de steun van Ans Persoons, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie

avec le soutien d’Ans Persoons, échevine des Affaires néerlandophones, Contrats de quartier et de la Participation »

©Henk de Laat All rights reserved