Project Leesbevordering

 

Pakhik Mana vzw heeft een laagdrempelig project leesbevordering opgezet voor maatschappelijk kwetsbare vrouwen uit kansarme buurten van Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Het project maakt deel uit van de bredere werking van Palhik Mana, waarin we via expressie en creatieve projecten werken aan empowerment en zelfredzaamheid van de vrouwen. Wij doen dit bijvoorbeeld door een project rond terugspeeltheater. In dat project vertellen de vrouwen levensverhalen aan elkaar. Dit gebeurt normaal zonder script: het is improvisatietheater en de teksten worden niet uitgeschreven.

In dit project 'MoederTongen' werden die verhalen juist wél op papier gezet.

We vertrokken voor dit traject met de vrouwen van bestaande teksten. We lazen die samen – in groep – en we hebben ook een aantal van de auteurs ontmoet waaronder Rachida Lamrabet en Birsen Taspinar. Vervolgens zijn de vrouwen aan de slag gegaan met hun eigen verhalen, op papier of via andere vormen van storytelling.

 

18 t/m 20 december 2017 was er een vernissage over het afgelegde traject van de vrouwen in 2017.

Embassy of

The United States

Brussels

Belgium

“ met de steun van Ans Persoons, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie

avec le soutien d’Ans Persoons, échevine des Affaires néerlandophones, Contrats de quartier et de la Participation »

©Henk de Laat All rights reserved