Sarah Avci geeft lezingen over:

 - diversiteit

 - interculturaliteit

 - gender

 - interreligieuze dialoog

 - multiculturaliteit in de ouderenzorg

 - de toepassing van terugspeeltheater bij kansarme

    groepen

 - enz...

Embassy of

The United States

Brussels

Belgium

“ met de steun van Ans Persoons, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie

avec le soutien d’Ans Persoons, échevine des Affaires néerlandophones, Contrats de quartier et de la Participation »

©Henk de Laat All rights reserved