Palhik Mana vzw

 

Palhik Mana vzw is inherent aan een blijvende positieve verandering, een bredere visie, openheid van geest en werken aan een positieve coherente samenleving. Dit willen we doen door op een creatieve manier te werken aan de verandering van de innerlijke mens om zich te ontwikkelen tot hun authentieke kracht.

 

Palhik Mana vzw ontwikkelt en organiseert interculturele, multi-mediale, artistieke, socio-artistieke, socio-culturele, pedagogische, educatieve en spirituele projecten op het gebied van muziek, (sociaal) theater, sociale reizen, poëzie, film, video, fotografie, dans, literatuur, journalistiek, beeldende kunsten, multimedia, …

 

Centraal daarbij staat steeds het creatieve proces, de persoonlijkheidsvorming van de deelnemers aan de projecten, het ontwikkelen van hun (positief) zelfbeeld alsmede de maatschappelijke beeldvorming rond de doelgroepen van de projecten. Wij richten ons daarbij op deelnemers van verschillende leeftijden, afkomst en geslacht, waarbij elk project wordt uitgewerkt voor een duidelijk afgebakende doelgroep vertrekkende vanuit hun noden en behoeften.

 

Met Palhik Mana vzw willen we grenzen opheffen op elk niveau: mensen en culturen bij elkaar brengen, van elkaar leren, mensen coachen in hun creatief proces om zich te ontwikkelen los van oude vastgeroeste normen en patronen en zich bewust te laten worden van wie ze werkelijk diep vanbinnen zijn en welke authentieke kracht ze bezitten.

 

Hierbij werken we samen met andere organisaties en kunstenaars en zetten hen eveneens in de kijker.

 

“CHANGE … is an INSIDE  JOB!”: de blijvende positieve verandering en de openheid van geest die we daarmee bereiken, heeft ook een positief effect op de directe en indirecte omgeving van de deelnemers.

 

Stichtende leden:

Sarah Avci - voorzitter

Eric Gijssen - secretaris

Henk de Laat

Melisa Avci

Embassy of

The United States

Brussels

Belgium

“ met de steun van Ans Persoons, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie

avec le soutien d’Ans Persoons, échevine des Affaires néerlandophones, Contrats de quartier et de la Participation »

©Henk de Laat All rights reserved