Sarah Avci is een creatieve, energieke, sociaal-culturele ondernemer/duizendpoot en werkt nu voor haar eigen organisatie Palhik Mana vzw.

 

Ze studeerde sociaal-cultureel werk en CIMIC Interculturele communicatie en internationale management.

In 1993 migreerde ze van Gent naar Brussel voor haar eerste werkervaring bij een vrouwenorganisatie. In de beginperiode stond ze in om een project uit de grond te stampen tot een volwaardige interculturele werking voor maatschappelijk kwetsbare vrouwengroepen. Na 4 jaar solo werken kreeg ze versterking en floreerde de werking met tentakels tot in verschillende Brusselse gemeenten. Haar laatste 7 jaren is ze als coördinator haar team en haar grassroot werken blijven combineren.

In haar 25 jaar werkervaring heeft ze ook nog een pitstop van enkele jaren gedaan als kabinetsmedewerker met als thema etnisch-culturele minderheden.

Ze heeft diverse bijkomende opleidingen gedaan zoals Playbacktheatre bij o.a. Joe Salis en Jonathan Fox, mindfulness, ayurveda, creatieve therapie en handreflexologie en blijft zich steeds bijscholen.

 

Empowerment, zelfredzaamheid, burgerzin en bottum-up werken zijn sleutelwoorden doorheen haar werk.

Sarah is cultuurmaker, vormingswerker, coach, trainer en deskundige inzake interculturalisering, gender en etniciteit, Islam en feminisme, intra-familiaal geweld, migratie, vluchtelingen, interreligieuze communicatie…

Als sociaal geëngageerde activist combineerde Sarah reeds grasroot werken met (sociaal)artistieke methoden. In 1999 kreeg Sarah de microbe te pakken in Zuid-India tijdens haar stage rond vrouwenrechten ikv haar opleiding CIMIC Interculturele communicatie en internationale management.

Zo kwam ze met de methodiek Playbacktheater (terugspeeltheater) in contact en ontdekte ze heel vlug de kracht en de impact ervan op de Dalit vrouwen maar ook op de hele gemeenschap. Ze wist toen al dat ze deze methodiek wilde gebruiken in België ten behoeve van empowerment van kansengroepen. Na heel wat eigen experimenten, vormingen en opleidingen rond de methodiek is ze nu zelf actief met de toepassing van deze methodiek in binnen en buitenland met voornamelijk het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen.

Sarah gelooft in de kracht van verhalen vertellen en delen via Terugspeeltheater want deze methodiek eert verhalen van individuen en gemeenschappen en verbindt ze met elkaar en bevestigt de waardigheid van persoonlijke ervaringen en brengt individuen en gemeenschappen dichter bij elkaar door te fungeren als bruggenbouwer. Terugspeeltheater is tegelijk artistiek, sociaal, helend, gemeenschapsvormend en visionair!

Zo wil Sarah mensen via terugspeeltheater uit hun comfortzone maar vooral uit hun dagdagelijkse sleur halen en hen kansen bieden om hun eigen verborgen talenten te ontdekken en deze in te zetten om hen sterker te maken en een openheid te creëren in het leven van alledag.

 

Gerealiseerde projecten bij Palhik Mana:

 

 

Foto's: Ilyas Essadek

Embassy of

The United States

Brussels

Belgium

“ met de steun van Ans Persoons, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie

avec le soutien d’Ans Persoons, échevine des Affaires néerlandophones, Contrats de quartier et de la Participation »

©Henk de Laat All rights reserved